Opći uvjeti korištenja

Preuzmi Opće uvjete korištenja kao PDF

Sustav javnih bicikala d.o.o. zadržava pravo promjene Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na web stranici.

Izjava o privatnosti osobnih podataka

Odredbe o privatnosti osobnih podataka su detaljnije opisane u poglavlju XII. Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zaštita Vaših osobnih podataka prikupljanjem, obradom i upotrebom istih putem naše web stranice je neophodan i važan dio procesa. Podaci su zaštićeni u skladu s zakonskim odredbama. U nastavku možete pročitati više informacija o tome koji podaci se bilježe tijekom Vaše posjete našoj web stranici i na koji način će biti korišteni. Unatoč detaljnoj provjeri web stranice i eksternih izvora, ne odgovaramo za točnost i kompletnost priloženih informacija.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Sustav javnih bicikala d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja stranice www.nextbike.hr. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Društvo ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva te kako bi web stranica i nextbike usluge radili pravilno i imali sve funkcionalnosti koristimo kolačiće (cookies). Kolačić je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internet pregledniku. Korištenjem web stranice i nextbike usluga dajete svoj pristanak za spremanje kolačića (cookies) na vašem računalu.

Svaki pristup našoj web stranici i svaki poziv službi za korisnike bit će zabilježeni. Predmetne podatke bilježimo u svrhu sastavljanja internih statistika. Zabilježeni podaci su: ime pozvane datoteke, datum i vrijeme poziva, transfer seta podataka, tekstualna poruka nakon uspješnog zahtjeva, preglednika i web domena. Svi dodatni osobni podaci koje unesete bit će zabilježeni.

Korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koje unesete bit će korišteni isključivo u svrhu odgovora na Vaše upite i zahtjeve, za kompletiranje procesa registracije i aktivacije korisničkih računa i za potrebe administracije tehničkih podataka. Predmetni podaci bit će proslijeđeni trećim pravnim osobama isključivo u slučaju kada je to potrebno za dovršetak navedenih procesa, za potrebe jamstva isporuke usluge ili za finalizaciju plaćanja. Prihvaćanje općih uvjeta korištenja neophodno je ukoliko želite koristiti nextbike uslugu, ali u svakom trenutku možete i sami izbrisati svoj nextbike korisnički račun. Brisanje Vaših osobnih podataka iz naše arhive dogodit će se u trenutku kada izbrišete svoj korisnički račun ili ukoliko upotreba Vaših osobnih podataka bude na bilo koji način onemogućena.

Pravo na informiranje

Temeljem pismenog zahtjeva poslat ćemo Vam informacije o Vašim snimljenim osobnim podacima.

Sigurnosni savjet

Poduzimamo maksimalne mjere predostrožnosti s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka raznim tehničkim i organizacijskim metodama. Komunikacijom putem elektroničke pošte nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka tako da za dostavu najvažnijih podataka preporučamo korištenje usluge obične ili po mogućnosti preporučene pošte.

Mape gradova

Na našim stranicama koristimo Google Maps, a za lociranje nextbike stanica s biciklima koristimo uslugu Openstreetmap. Imajte na umu da se u tom pogledu pridržavamo Pravila o privatnosti za Google i Pravila o privatnosti za Openstreetmap.

Sigurnost online kupnje

U svrhu obrade podataka koristimo se uslugom WorldPay plaćanja usluga za ponavljajuća plaćanja kreditnim karticama. Pritom se pridržavamo Pravila o privatnosti za WorldPay.

Mogućnost plaćanja

      

American Express – Jamstvo sigurne online kupnje

Kad kupujete online koristite American Express karticu kako biste iskoristili sve prednosti jamstva sigurne kupnje*

Naše jamstvo
Kad koristite American Express karticu za plaćanje na Internetu, nećete biti odgovorni za troškove eventualne zlouporabe kartice što Vam omogućuje da sigurno i bezbrižno kupujete online.

PBZ Card provodi posebne mjere zaštite Vaše online sigurnosti i privatnosti:
Koristimo najnoviju tehnologiju kako bi Vaš broj kartice bio zaštićen, te imamo jasno izraženo određenje zaštite privatnosti (Online Privacy Protection Policy) kojeg se dosljedno pridržavamo.
*usluga dostupna u odabranim zemljama po odluci izdavača. Ako želite više informacija, molimo Vas kontaktirajte izdavača Vaše American Express kartice.

MasterCard SecureCode

MasterCard SecureCode™ je nova usluga MasterCarda i izdavatelja Vaše kartice koja Vam pruža dodatnu sigurnost prilikom online kupovine. Za korištenje ove usluge nije Vam potrebna nova MasterCard ili Maestro® kartica. Vi birate svoj osobni MasterCard SecureCode i nikada ga ne dijelite s bilo kojim internet trgovcem. Privatni kod znači dodatnu sigurnost protiv neautorizirane upotrebe Vaše kreditne ili debitne kartice kada kupujete online.

Svaki puta kada plaćate online Vašom MasterCard ili Maestro karticom, otvara se prozor izdavatelja Vaše kartice i traži Vas da unesete osobni SecureCode, jednako kao što vas traži da unesete PIN na bankomatu. U samo nekoliko sekundi izdavatelj kartice potvrđuje Vaše podatke i omogućava Vam da završite svoju online kupovinu.

Verified by Visa

Verified by VisaTM je nova uslugu koja Vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost.
Jednostavnim postupkom Verified by VisaTM Vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem Vaše postojeće Visa kartice.
Osim toga, Verified by VisaTM je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by VisaTM prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na "submit". Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna.
Kako biste aktivirali Verified by VisaTM na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja Vam je izdala Vašu Visa karticu.Diners PayOnLine

Diners PayOnLine je sustav za prodaju putem Interneta, a namijenjen je web trgovinama koje žele omogućiti svojim kupcima kupovinu Diners Club kreditnom karticom.
Diners PayOnLine sustav omogućava sigurno odobravanje i naplatu kupcima, a prodajnom mjestu daje uvid u sve odobrene transakcije kroz poseban administracijski modul. Odobravanje transakcija izvršava se automatski, a terećenje se može izvršiti automatski ili ručnom potvrdom korištenjem administracijskog modula.GeoTrust® QuickSSL® Premium certificate

U današnjem svijetu sigurnost je važna. GeoTrust Quick SSL je samo jedno od rješenja poduzeća GeoTrust koje je namijenjeno online potrošačima i poduzećima. Stranice osigurane GeoTrust SSL certifikatom omogućavaju 256 bitnu enkripciju, čime je zaštita i sigurnost na najvećem mogućem nivou. Ovaj certifikat potvrđuje da je komunikacija između Vašeg pretraživača i web servera ove stranice u potpunosti privatna i sigurna.


CorvusPay

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128/256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između vašeg računala i CorvusPay servisa, te obratno.

CorvusPay servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Download Terms and conditions as PDF

Data privacy statement

Data privacy statement according to XII. Zakon o elektroničkim komunikacijama

We are very pleased about your interest in our webpage and company. Despite the careful inspection of the websites and the external links, no liability can be accepted for the correctness and completeness of the information provided. The protection of your personal data by the collection, processing and use on the occasion of our homepage is an important request for us. The data is protected in the context of the laws. Below you will find more information, which data during your visit on the homepage seized and how these are used.

Gathering and processing of personal data

Each access to our homepage and each call on one of the homepage deposited file will be registered. We save this information for internal related statistics. Saved data are: Name of the called file, date and time of the call, transferred data set, message over successful call, browser and inquiring domain. Additionally, all personal information that you enter will be saved.

Use and passing on personal data

All the personal data entered will be used only to answer your inquiries, to complete proceedings and for technical administration. These personal data will be only passed on to other parties when this is necessary to complete proceedings, guarantee deliveries or set final payments. It is necessary that you agree to these terms but you can also delete your nextbike user account at any time. Deletion of your personal data will be proceeding when you delete your user account or if the use of your personal data is not possible.

Right to be informed

We will inform you about the saved personal data upon your written request.

Security advice

We are keen to protect your personal data with different technical and organized methods. By communication via e-mail we cannot assure a total security. So we suggest for important information to use postal services.

City maps

On our web pages we are using Google Maps and for the location of nextbike station terminals we are using Openstreetmap service. In that respect we follow the terms and conditions set by Privacy Policy of Google and Privacy Policy of Openstreetmap.

Payment of our services

For data processing we are using WorldPay payment services for reocurring payments via credit cards. In that respect we follow the Privacy Policy of WorldPay.

Payment options

      

American Express – Fraud Protection Guaranteed

When purchasing online, please use your American Express card and enjoy all the benefits of safe purchase guarantee*

Our guarantee
When using the American Express card for online payments, you will not be held liable for any costs of eventual abuse of the card which allows you to purchase online safely and without any worries.

We use the latest technologies in order to make your card details secure and we have a clear Online Privacy Protection Policy which we follow thoroughly.
*this service is available in selected countries as per decision of the issuing party. Please contact your American Express card issuer for more information.

MasterCard SecureCode

MasterCard SecureCode™ is a new MasterCard and your card issuer's service which provides you with additional security when purchasing online. You do not need a new MasterCard or Maestro® kcard to enjoy this service. You simply chose your personal MasterCard SecureCode and you should never share it with any Internet dealer. Private code brings additional security against non-authorized use of your credit or debit card when purchasing online

Each time you make an online payment with your MasterCard or Maestro card, your card issuer's window opens asking you to enter your personal SecureCode the same way you are being asked to enter your PIN at the ATM. Within just a few seconds, your card issuer confirms your data and enables you to complete your online purchase.

Verified by Visa

Verified by VisaTM is a new service enabling you to purchase online with additional security.
A simple Verified by VisaTM procedure confirms your identity when purchasing online in the web stores included in the program. This convenient way of payment is possible with your existing Visa card.
Besides, Verified by VisaTM is a quick procedure. It is enough to register with your credit card just once and create your own password. After the completed purchase at one of the web stores included in the program, you will see a Verified by VisaTM window. Simply enter your password and click "submit". Your identity will be confirmed and your payment secured.
In order to activate Verified by VisaTM on your Visa card and find out more about it, please contact your Visa card issuer.Diners PayOnLine

Diners PayOnLine is the online payment system intended for web stores that wish to enable their customers to make their online purchases with Diners Club credit card.
Diners PayOnLine system enables safe authorization and charging of the customers whilst providing the web store with insight into all authorized transactions via special administration module. Transaction authorizations are being executed automatically and charging of the customers' accounts can be performed automatically or by a manual authorization using the administration module.GeoTrust® QuickSSL® Premium certificate

Today's world requires top security. GeoTrust Quick SSL is only one of the solutions of GeoTrust company intended for online private buyers and businesses. The pages secured by GeoTrust SSL certificate enable 256-bit encryption providing the highest possible level of safety and protection. This certificate confirms that the communication between your web browser and web server of this page is completely private and safe.


CorvusPay

The privacy of your data is safe and secured by SSL encryption. Web pages for online payments are secured by Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128/256-bit data encryption. SSL encryption is a data coding procedure used against non-authorized accees during their transfer. This enables safe data transfer and disables non-authorized access to data during the communication between your computer and CorvusPay service and vice versa.

CorvusPay service and financial institutions (credit card issuers) exchange data via virtual private network (VPN) which is secured from non-authorized use. Credit card numbers are not being stored and are not available to non-authorized persons.