← Izbornik

Cijene

Cijene

* Registracija je besplatna. Prije prvog najma potrebno je aktivirati svoj nextbike račun čime se aktivira i standard paket. Za aktivaciju korisničkog računa potrebno je jednokratno uplatiti 79 kn. To je nextbike kredit i može se u potpunosti potrošiti na vožnje biciklom. Valjanost kredita je godinu dana od dana izvršenja uplate.


o STANDARD paket o

PRVIH 30 MINUTA DNEVNO BESPLATNO!


- svojih 30 BESPLATNIH minuta možete iskoristiti u jednom najmu ili u više kraćih najmova

- na jedan nextbike korisnički račun možete unajmiti do dva bicikla za koje koristite svojih besplatnih 30 minuta vožnje dnevno

- poslije besplatnih 30 minuta svaki najam bicikla do 60 minuta je 8 kn. Ako unajmljujete više bicikala, svaki bicikl gleda se odvojeno, minute se ne zbrajaju

- nakon što korisnik potroši početni iznos aktivacije od 79 kn na najmove, svi sljedeći realizirani najmovi i opcije automatski će se obračunati prema aktualnom cjeniku


o NEXTBIKE opcija o

SVAKA VOŽNJA BICIKLOM DO 30 MINUTA DNEVNO BESPLATNO!


- tarifu možete uključiti na svom nextbike korisničkom računu pri čemu će se vaš nextbike kredit od 79 kn smanjiti za 20 kn mjesečno

- vrijedi za najam jednog bicikla (ako unajmite dva bicikla odjednom, jedan ima 30 minuta besplatno dok se drugi bicikl naplaćuje po standardnom paketu za svaki sljedeći sat, a to je 8 kn)

- svaki sljedeći sat nakon 30 minuta je 4 kn

*** Nakon isteka valjanosti kredit za najam bicikala ne prenosi se u sljedeću godinu.

*** Dodatni troškovi 100 kn za nevraćanje bicikla na službene nextbike stanice

*** Dodatna naknada 750 kn za nevraćanje bicikla nakon 24 sata upotrebe što je određeno Općim uvjetima korištenja.