PUTEM APLIKACIJE SE REGISTRIRAJ I KORISTI SUSTAV!

PUTEM APLIKACIJE SE REGISTRIRAJ I KORISTI SUSTAV!

PUTEM APLIKACIJE SE REGISTRIRAJ I KORISTI SUSTAV!

Cjenik

PAY AS YOU GO
kn 5 /30 min

Bez pretplate samo kreditne kartice

7 DANA
kn 100 /7dana

Neograničen broj BESPLATNIH vožnji do 30 minuta


+600 bonus minuta


Svakih dodatnih 30 min 5 KN

GODIŠNJA PRETPLATA
kn 200 /365dana

Neograničen broj BESPLATNIH vožnji do 30 minuta


+1200 bonus minuta


Svakih dodatnih 30 min 5 KN