Tvrtka: Sustav javnih bicikala d.o.o.

Adresa: Prisavlje 2,  Zagreb 

Telefon: 01 777 6534 

Direktori: Krešimir Dvorski i Ante Gustin 

Mail: info@nextbike.hr