Obvezna je registracija te aktivacija nextbike računa kako bi mogli unajmiti bicikl.
Putem obrasca na www.nextbike.hr ili mobilnom aplikacijom nextbike ili direktno na terminalu na stanici s biciklima ili nazvati call centar na 01 777 6534.
Kako bi nextbike račun bio aktivno potrebno je aktivirati jednu od tri ponuđene opcije. Za aktivaciju pretplate imate mogućnost 7 dana ili godišnje pretplate dok opcija PAY AS YOU GO vrijedi samo ako aktivirate račun bankovnom karticom.
Nextbike račun možeš nadoplatiti kreditnom/debitnom karticom, SMS-om ili uplatom na bankovni račun.
Potrebna je važeća kreditna ili debitna kartica (Mastercard, VISA, Diners, American Express) na kojoj se nalazi minimalni iznos za aktivaciju naveden u cjeniku.

Slanjem SMS-a sadržaja 20,40,50,80 ili 100 na 707070 ovisno o iznosu koji želiš dodati na svoj račun. Nakon SMS uplate obavezno nam na sms@nextbike.hr pošaljite fotografiju ili sken svoje osobne iskaznice. Pričekajte povratni mail o potvrdi aktivacije nextbike računa. SMS nadoplatu mogu izvršiti svi korisnici mobilnih mreža osim Tele2.

IBAN:HR1623600001102336115 SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. PRISAVLJE 2, ZAGREB MODEL PLAĆANJA: 00 ili 99 Opis plaćanja: nextbike aktivacija za broj mobitela: (navedite broj mobitela) Nakon uplate obavezno nam na info@nextbike.hr pošaljite potvrdu o plaćanju zajedno s fotografijom ili skenom svoje osobne iskaznice. Pričekajte povratni mail o potvrdi aktivacije nextbike računa.

Naravno, svoj račun možeš nadoplaćivati po potrebi SMS-om na broj 707070 ili Internet bankarstvom. Usluga SMS nadoplate je dostupna Vip, Tomato, Hrvatski Telekom, Simpa, bonbon korisnicima. Za aktivaciju račun potrebno je nadoplatiti minimalni iznos pretplate 7 dana ili godišnje pretplate. 

Važeće kreditne kartice: Mastercard, VISA, Diners i American Express. Od debitnih kartica VISA Electron.
Da, moguće plaćanje uplatnicom. Detaljnije informacije provjeri pod pitanje broj 7. 

U ponudi imamo 3 opcije: pretplata 7 dana i godišnja pretplata te opcija Pay As You Go. Pretplata 7 dana iznosi 100 kuna te ona uključuje neograničen broj najmova do 30 minuta.Godišnja pretplata iznosi 200 kuna te ona uključuje neograničen broj najmova do 30 minuta.Opcija Pay As Yo Go vrijedi samo ako je aktivirate bankovnom karticom i iznosi 30 minuta = 5 kuna.

Dnevno možeš voziti bicikl koliko god puta želiš do 30 minuta te neće biti dodatne naplate.
Kada tvoja vožnja bude trajala više od 30 minuta, tvoje bonus minute će biti umanjenje za onoliko koliko si prekoračio. Npr. ako tvoja vožnja traje 37 minuta, 7 minuta će biti skinuto s tvojih bonus minuta.
Pošaljite zahtjev za prekidom nextbike pretplate na info(at)nextbike.hr ili nazovite call centar na 01 777 6534.
Pošaljite nam upit na info(at)nextbike.hr ili nazovite call centar na 01 777 6534. Novi PIN biti će Vam poslan na Vaš mobilni uređaj i na email adresu.
Svaki korisnik ima pravo unajmiti najviše dva bicikla na jedan korisnički račun. Za grupni najam (više od tri bicikla odjednom) molimo pošaljite upit na: info(at)nextbike.hr ili nazovite call centar na 01 777 6534.
Ukoliko imaš uključenu godišnju pretplatu ili pretplatu 7 dana, prilikom najma dva bicikla, prvi bicikl se naplaćuje prema opciji koja je aktivna na tvom računu, dok se drugi bicikl naplaćuje prema opciji Pay As You Go.
Nextbike usluge dozvoljeno je koristiti punoljetnim osobama (starijim od 18 godina). Korištenje usluge osobama mlađim od 18 godina je dozvoljeno jedino ako su u pratnji punoljetne osobe koja je unajmila bicikl. U tom slučaju punoljetna osoba u svakom pogledu odgovara za maloljetnu osobu.
Prijavite se na www.nextbike.hr s vašim brojem mobitela i PIN-om u svoj korisnički račun gdje imate uvid u sve vaše vožnje, bicikle koje ste vozili i koliko vam je stanje računa, aktiviranje opcije ili narudžbu nextbike kartice ili skinite besplatnu nextbike mobilnu aplikaciju te se prijavite s vašim brojem mobitela i PIN-om u svoj korisnički račun.
Prijavi se na www.nextbike.hr sa vašim brojem mobitela i PIN-om i zatraži nextbike korisničku karticu pod Promjena opcije i nextbike kartica ili jednostavno pošaljite email na info(at)nextbike.hr. Troškovi izrade i dostave korisničke kartice iznose 20 kuna.
Da, preuzmi na svoj mobitel besplatnu nextbike mobilnu aplikaciju i scanom iznajmi bicikl.
Kod povrata bicikla, obavezno bicikl treba staviti u stalak. Ako elektromagnetska brava uspješno zaključa bicikl, povrat će automatski biti evidentiran u sustavu te nema potrebe da odjavljujete bicikl i na terminalu. Ako želite provjeriti jeste li uspješno obavili povrat bicikla, možete na www.nextbike.hr ili preko nextbike mobilne aplikacije vidjeti Vaš nextbike račun ili nazvati call centar na 01 777 6534.
Ako bicikl vraćate u stalak, nije potrebno odjavljivati se putem aplikacije. U slučaju vraćanja bicikla na stanicu koja nije automatizirana ili ako nema mjesta u stalku, potrebno je napraviti odjavu putem mobilne aplikacije ili terminala.
Ukoliko se dogodi da nema slobodnih mjesta u stalcima. Tada bicikl morate zaključati s mehaničkim lokotom za stalak na stanici ili za najbliži nextbike bicikl koji je u stalku te povrat obavezno ručno napraviti na terminalu ili mobilnom aplikacijom ili pozivom na govorni automat na 01 777 6534.
Ukoliko se dogodi da su bicikli vezani lokotom jedan za drugi, tada trebate unajmiti onaj zadnji bicikl. Dobijete šifru lokota, otključate i vozite se.
Šifra lokota se sastoji od 4 znamenke, koje je potrebno namjestiti na sredinu lokota i povući van. Sredina lokota je označena podebljanjem gdje trebate namjestiti znamenke.
Ukoliko ste sve to pravilno napravili i dogodilo se da šifra nije bila ispravna, odjavite taj bicikl i možete unajmiti drugi, a nama prijavite da šifra ne odgovara lokotu tako da pošaljite email na info(at)nextbike.hr ili mobilnom aplikacijom ili pozivom na govorni automat na 01 777 6534.
Nextbike sustav neće dopustiti najam bicikla kojem je detektiran kvar te nije ispravan za korištenje. Sve dok naš serviser ne pregleda bicikl i ne utvrdi ispravnost bicikla, bicikl neće biti na raspolaganju kako bi naš korisnik imao potpuno ispravan bicikl za korištenje.
Našim korisnicima želimo u svakom trenutku omogućiti brz najam te sigurne i ispravne bicikle. Ukoliko primijetite da nešto nije uredu, molimo da kvar prijavite putem terminala, mobilne aplikacije ili call centra kako bi mogli u što kraćem roku otkloniti problem. Prijava problema neće Vam biti naplaćena.
Prilikom registracije u nextbike sustav upišite vaš slave broj mobitela i napravite nadoplatu nextbike računa. Ako ste upisali drugi broj molimo ispravite prije nego napravite slanje SMS-a na 707070.